Zamontowane płyty fotowoltaiczne na dachu domu

System fotowoltaiczny to urządzenie do konwersji energii słonecznej, które wychwytuje promienie słoneczne i przekształca je w energię elektryczną.

System fotowoltaiczny to podłączone do sieci urządzenie wytwarzające energię elektryczną, które wykorzystuje panele słoneczne do przekształcania światła słonecznego w energię elektryczną. Może być montowany na dachu budynku lub na ziemi w jego pobliżu.

System fotowoltaiczny jest jedną z najbardziej niezawodnych form energii odnawialnej i jest stosowany w domach, firmach, szkołach, szpitalach i instalacjach wojskowych na całym świecie.

Co to jest fotowoltaika ?

Fotowoltaika to źródło energii, które zamienia światło na energię elektryczną. Jest to technologia, która istnieje od ponad 100 lat, ale dopiero niedawno stała się dostępna dla przeciętnego człowieka i jest obecnie używana w domach i firmach na całym świecie.

Fotowoltaika to forma energii odnawialnej, która może być wykorzystywana jako alternatywa dla paliw kopalnych. Wykorzystuje światło słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, która może zasilać domy i firmy bez powodowania zanieczyszczeń.

Panele fotowoltaiczne są zwykle wykonane z ogniw krzemowych lub miedziano-indowo-galowych-diselenkowych (CIGS). Materiały te są zazwyczaj powlekane materiałami fotowoltaicznymi, takimi jak: krzem amorficzny (a-Si), tellurek kadmu (CdTe), miedź ind diselenek (CIS) lub diselenek miedziowo-indowo-galowy (CIGS). Ogniwa słoneczne są wykonane przy użyciu półprzewodników, które emitują elektrony w postaci fotonów. Im większa powierzchnia półprzewodnika, tym więcej energii elektrycznej można wytworzyć w procesie zwanym efektem fotowoltaicznym. Ponieważ krzem nie odbija dobrze światła, jest pokryty amorficznym krzemem, który odbija światło, a tym samym zapewnia bardziej wydajny przepływ fotonów. Ogniwa słoneczne są zwykle oceniane pod względem ich szczytowej mocy wyjściowej i całkowitego obszaru, na którym mogą gromadzić światło. Moduł słoneczny to kompletny zespół ogniw słonecznych połączonych elektrycznie szeregowo/równolegle w jeden obwód elektryczny.

Specyfika fotowoltaiki

Fotowoltaika to metoda wytwarzania energii elektrycznej ze słońca. Jest to odnawialne źródło energii, które ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi źródłami, takimi jak: węgiel i ropa naftowa. Koszt instalacji fotowoltaiki jest znacznie niższy niż w przypadku innych źródeł energii elektrycznej. Fotowoltaika może być również wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej na małą skalę poprzez bezpośrednie przekształcanie światła słonecznego w energię elektryczną za pomocą ogniw słonecznych.

Elektrownie fotowoltaiczne słoneczne wytwarzają energię poprzez wytwarzanie energii elektrycznej bezpośrednio ze światła słonecznego za pomocą paneli słonecznych z ogniwami fotowoltaicznymi. W wyniku reakcji powstają elektrony i protony w procesie fotosyntezy, które można zamienić na energię elektryczną. Odbywa się to za pomocą panelu fotowoltaicznego podłączonego do falownika, który przetwarza prąd stały (DC) z paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny (AC).