Traktor pracujący w polu.

Czym charakteryzuje się technologia RSM?

Jest to wysoko skoncentrowany nawóz w postaci płynnej zmieszany z azotem. Dzięki tej mieszaninie możliwy jest równomierny i dokładny rozkład składników odżywczych na całej powierzchni uprawy. Azot najbardziej sprzyja wzrostowi i tworzeniu się wysokich plonów. Technologia RSM wykorzystuje aż trzy formy związków azotowych:

  • amidową,
  • azotanową,
  • amonową.

Preparat stosowany bezpośrednio do gleby ma formę roztworu saletrzano-mocznikowego. W ten sposób lepiej dociera do głębszych warstw korzeniowych w nawożonych roślinach. Jego działanie opiera się na wielostopniowym procesie, w którym azot jest uwalniany w krótkim terminie (związki azotanowe i amonowe), ale także po dłuższym czasie (odpowiada za to forma amidowa). Zaletą stosowania RSM jest możliwość używania do wszystkich rodzajów i klas glebowych. Jest ona szeroko wykorzystywana w uprawach przemysłowych – np. ziemniaków, kukurydzy oraz dla roślin sadowniczych. Dodatkową zaletą jest możliwość nawożenia w różnych fazach wegetacji roślin i w różnych porach roku, nie tylko na wiosnę.

Rodzaje dysz na rynku

Ważnym zagadnieniem jest odpowiednia aplikacja nawozu do gleby. Służą do tego specjalne rozpylacze, wyposażone w końcówki RSM. Są one wykonywane z różnych tworzyw i materiałów:

  • ze stali hartowanej lub szlachetnej,
  • z wielocząstkowych polimerów,
  • ceramiczne.

Za najbardziej trwałe uchodzą dysze stalowe, natomiast końcówki RSM z polimerów wymagają odpowiedniego traktowania. Nie można ich zostawiać na pełnym słońcu, ponieważ ulegają zniszczeniu. Za najmniej trwałe uchodzą dysze ceramiczne, które są podatne na niskie temperatury i wrażliwe na działanie kamienia.

Przystosowanie opryskiwaczy do stosowania RSM

Warto przyjrzeć się kwestii przystosowania stosowanych rozpylaczy do technologii RSM. Jest to jak najbardziej możliwe. Wymaga zmiany rozpylaczy płaskostrumieniowych na dysze rozlewowe przeznaczone do nawożenia w postaci płynnej. W tej konstrukcji występują okrągłe otwory, które kierują strumień oprysku bezpośrednio na powierzchnię pola. Ze względu na rozmieszczenie otworów, strumienie wypuszczane przez rozpylacze przyjmują kształty parasola, wachlarza lub długiego stożka. Należy pamiętać, że oprysk RSM jest znacznie cięższy niż woda lub standardowy nawóz, dlatego trzeba uważać, aby ładunek z opryskiem nie przeciążył konstrukcji opryskiwacza.

Gdzie można znaleźć najlepsze końcówki RSM?

Dobrą nowiną jest możliwość zakupu zamienników do dysz. Profesjonalne końcówki RSM można zakupić w internetowych sklepach rolniczych w atrakcyjnych cenach. Jest to o tyle ważne, że dysze trzeba regularnie wymieniać, więc różnice w cenie można przeznaczyć na zakup najlepszych preparatów do stosowania RSM.