mapa świata

Gospodarka przestrzenna to kierunek studiów skupiający się na wyposażeniu słuchaczy zarówno w kompletną wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w zakresie racjonalnego zarządzania przestrzenią. Studia przewidują realizację programu bazującego na aktualnie zachodzących procesach gospodarczych i społecznych. Absolwenci kierunku potrafią sprawnie planować i organizować przestrzeń wpisaną w ramy uwarunkowań środowiska przyrodniczego.

Gospodarka przestrzenna – opis studiów

Myśląc o studiach na kierunku gospodarka przestrzenna, przyszły maturzysta powinien zadeklarować zdawanie przedmiotów ścisłych na egzaminie maturalnym. Słuchacz studiów zapozna sposoby organizacji przestrzeni, w jakiej funkcjonuje człowiek, a także możliwości i czynniki pozwalające na jej kształtowanie.

Podczas zajęć teoretycznych student nauczy się metod obejmujących gromadzenie, analizę, a także interpretacje danych przestrzennych. Możliwe będzie również zapoznanie się z programami statystycznymi oraz z systemami organizacji przestrzennej. Uczestnik zajęć zgłębi również przepisy prawne dotyczące gospodarki przestrzennej- niezwykle istotnych w przyszłej pracy zawodowej absolwenta studiów. Studia na kierunku gospodarka przestrzenna uczą opracowywania lokalnych strategii rozwoju, projektowania krajobrazu czy tworzenia projektów urbanistycznych. Program nauki obejmuje przedmioty realizujące zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, geometrii oraz rysunku.

Słuchacz studiów będzie mógł uczestniczyć w ćwiczeniach terenowych. W zakresie jego zadań pozostanie także odbycie praktyk w odpowiednich jednostkach docelowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku posiada interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą obszaru nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych, jak również urbanistyki. Ponadto zyskuje orientację w zagadnieniach dotyczących geodezji, a także kartografii. Wiedza teoretyczna przekłada się na kwalifikacje praktyczne zdobyte podczas zajęć terenowych odbywających się zarówno w kraju, jak i za granicą oraz w czasie staży realizowanych w odpowiednich instytucjach.

Uczestnicy studiów na kierunku gospodarka przestrzenna są także słuchaczami lektoratów językowych. Jako absolwenci posiadają biegłość językową zgodną z wymaganiami określonymi dla poziomu B2.

Uzyskanie tytułu licencjata oraz magistra umożliwia rozpoczęcie studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich.

USOS UJ – inteligentna platforma dedykowana studentom

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, oferujący studia na kierunku gospodarka przestrzenna, posiada nowoczesną platformę informatyczną. USOS UJ to system, w którym znajdują się przydatne informacje nakreślające kandydatowi profil studiów, realizowane przedmioty, umiejętności zdobyte po ukończeniu kierunku, a także potencjalne miejsca pracy dla absolwentów. Ta intuicyjna oraz niezwykle prosta w obsłudze platforma została stworzona z myślą o usprawnieniu pracy administracyjnej uczelni.

USOS UJ umożliwia całodobowy dostęp do wykazu ocen czy rozkładu zajęć. Ponadto stanowi miejsce szybkiej wymiany informacji między wykładowcami studentami i kadrą pracowniczą dziekanatów. Przedłożenie dokumentów odbywa się online, co znacznie przyspiesza komunikację oraz pozwala na bieżącą kontrolować status wniosków.

palec wskazujący miejsce na mapie świata
Źródło: Pixabay.com

Praca dla absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna

Rynek pracy bardzo docenia wykwalifikowanych studentów kierunku gospodarka przestrzenna. Absolwenci mogą ubiegać się o stanowisko w:

  • jednostkach administracji publicznej, instytucjach oświatowych oraz naukowych,
  • jednostkach lokalnego i regionalnego samorządu terytorialnego,
  • instytucjach branżowych zajmujących się gospodarowaniem przestrzennym,
  • placówkach, których domeną jest ochrona oraz kształtowanie środowiska,
  • instytucjach zajmujących się rewitalizacją przestrzeni urbanistycznych,
  • jednostkach planistycznych oraz gospodarczych,
  • biurach projektowych,
  • biurach obrotu nieruchomościami,
  • placówkach oraz instytucjach publicznych, a także prywatnych, do których należą kontrola rozwoju i poprawa infrastruktury.