Klucze w drzwiach.

Artykuł partnera.

Ubezpieczając dom w Gdańsku, warto zwrócić uwagę na to, czy umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym obejmuje przepięcia. Mogą one spowodować kosztowne straty. Prawdopodobieństwa tych zdarzeń nie da się wyeliminować, ale można zyskać ochronę przed ich skutkami.

Przepięcie w polisie mieszkaniowej – co to takiego?

Przepięcie to jedno z ryzyk występujących w polisie mieszkaniowej. Chcąc chronić nieruchomość od przepięcia, należy wykupić stosowny dodatek. Bardzo ważna jest również definicja tego pojęcia. Na ogół przepięcie jest rozumiane jako nagły wzrost napięcia prądu ponad jego dopuszczalną wartość, niemniej każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własną interpretację – znajduje się ona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Agentka ubezpieczeniowa Aneta Krzyża prowadząca w Gdańsku biuro PZU przypomina, aby przepięcia nie mylić z uderzeniem pioruna – są to dwa różne zdarzenia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 583047100 lub wysyłając wiadomość na adres akrzyza@agentpzu.pl.

Co można chronić od przepięcia?

 Przepięcie to ważny dodatek do ubezpieczenia domu. Gdańsk pod względem polis mieszkaniowych ma na tyle rozbudowaną ofertę, że każdy właściciel ubezpieczy swój dom na atrakcyjnych warunkach. Sprzęty elektroniczne to nieodzowny element wyposażenia domów, więc nawet mała awaria jest w stanie spowodować szkody. Ochrona obejmuje sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, komputerowy oraz muzyczny. Odnosi się również m.in. do stałych elementów nieruchomości, zewnętrznych elementów domu, ogrodzenia, garażu etc. Oczywiście wszystko w tym momencie zależy od konkretnej umowy, przy czym zawsze trzeba brać poprawkę na wyłączenia odpowiedzialności. Nie zawsze np. da się ubezpieczyć od przepięcia dom w budowie, chociaż i od tej zasady zdarzają się wyjątki. Ubezpieczyciele wyłączają z ochrony m.in. mierniki, styczniki, liczniki, bezpieczniki, lampy, żarówki itp. Pełna lista przedmiotów niepodlegających ochronie z tytułu przepięcia jest zamieszczona w OWU.

Przepięcie w polisie mieszkaniowej – czy to wystarczy?

Poszerzając polisę mieszkaniową jedynie o przepięcie, trudno mówić o kompleksowej ochronie domu w Gdańsku. Warto zainteresować się polisą, która uwzględnia również kilka innych dodatków istotnych w kontekście przepięcia. Są to: dym i sadza, pożar, uderzenie pioruna oraz koszty poszukiwania szkody. Bardzo pomocny okazuje się także pakiet domowy assistance, dzięki któremu w razie awarii spowodowanej przepięciem można uzyskać fachową pomoc.